Den ädla konsten att njuta

Wikipedia beskriver ordet njuta som att ”uppleva välbehag, erhålla mycket välmående genom någon process”. Det är inget ”för” mycket med där, enbart mycket. Svårare än så behöver det heller inte vara. Bara tacksamt ta emot. Göra mer av det som skapar mycket välbehag, att verkligen ta in det, uppleva det och känna det. Kasta oss ut huvudstupa i det njutningsbara varandet.