Kurs Autentiskt Självledarskap

Kursen vänder sig till dig som är nyfiken på att veta mer om hur du själv fungerar. Hur du kan hantera livet, situationer och relationer på ett mer medvetet sätt. Den vänder sig också till dig som vill något annat, ha ut mer av livet. Kanske få den där knuffen att våga byta riktning i livet, både privat och i yrkeslivet. Till dig som vill leda dig själv, känna att marken är stadig under dig oavsett hur omvärlden gungar runt omkring dig. Till dig som vill känna dig fri att välja, fri att vara. Syftet med kursen är att skapa en större medvetenhet om dig själv och med det en större närvaro och lugn i ditt egna liv.
  • Vem är jag & vad vill jag?
  • Vilka är mina unika förmågor & styrkor
  • Vad drömmer och längtar jag efter?
  • Vad håller mig tillbaka?
Att hitta din inre styrka, hämta hem delarna av dig själv så att du kan stå stadigt oavsett vad som händer runt omkring dig. Att du kan gör val och ta beslut utifrån dig själv, den du är och det du vill. Att helt enkelt leda dig själv autentiskt! Vi kommer bland annat titta på:
  • Självkänsla, självförtroende, självbild & självinsikt
  • Begränsningar & rädslor - hur låter din inre dialog och vilka sanningar bär du med dig
  • Livsvärden
  • Inre längtan & drömmar
  • Attityd & Tillstånd
  • Verktyg för att leda dig själv från ett nuläge till ett önskat läge
Kursen kommer sättas upp som en onlinekurs under 2024, du kan välja att gå den när du vill och i vilken takt du vill ta den. Den innehåller föreläsningar, reflektionsstunder och mycket övningar & verktyg. Kursen innehåller 8 delar, rekommendation är att ta en del per månad för att verkligen förankra övningarna i dig.  Kommer även finnas en stödgrupp på Facebook där ni kan bolla tankar & reflektioner, nya insikter & perspektiv med varandra. Även ställa frågor direkt till oss. Håll utkik för release!!!