1 0
Read Time:10 Minute, 16 Second

2021, ännu ett år att lägga till handlingarna. Ännu ett år att göra reflektion kring och ta med mig lärdomarna, erfarenheterna, insikterna och göra något med dem. Även lägga tiden att nu inför 2022 bli ännu tydligare för mig själv vad jag vill uppnå, varför jag vill det. Vart jag är på väg, hur jag vill må längs vägen & vad behöver jag för att uppnå det.

Detta år jag lägger bakom mig har inte varit lika utmanande som tidigare, inte alls lika av samma kaliber. Men däremot har jag utmanats att kliva utanför zonen i betydligt större omfattning än tidigare, och med det hantera det rädslor som följt med detta. Jag ser det mer som det jag egentligen förberett mig för under flera års tid har börjat ta form och med det har jag tvingats ut i för mig nya arenor. Att faktiskt börja praktisera och dela av mig av mina erfarenheter och visdom på ett helt nytt sätt och i en större omfattning. 

Jag förstår om jag i mångas ögon upplevs jäkligt jobbig, kanske rent av provocerande, men tro mig, jag är inte ute efter att mässa, att övertyga Dig att min sanning är den enda sanningen. Det enda jag önskar Dig är att Du ska få må så bra som möjligt, att du ska känna att du kan påverka ditt egna liv, men framförallt för att Du ska börja leva istället för att enbart överleva. 

Vi ska inte nöja oss med ”jag har det väl bra”, du ska verkligen känna inifrån dig själv att ”jag har det fantastiskt bra”, att du har betydligt fler ljusa dagar i ditt liv än gråa.

Vårt grundtillstånd är att känna medkänsla, tillfredsställelse, tacksamhet, glädje & kärlek. När du frångår det tillståndet, då är det något som inte stämmer. Det Är information till Dig själv att det är något du behöver se över. Av erfarenhet för egen del och de möten jag haft de senaste åren så lever väldigt många, skrämmande många ifrån sitt grundtillstånd. De har accepterat ett tillstånd av välbefinnande som är långt under det välbefinnande de förtjänar & som är fullt möjligt att uppnå.

Jag VET mycket väl hur det är att vara styrd av omgivningens krav, av yttre omständigheter & situationer. Att kidnappas av starka känslor och projicera ut den frustrationen på andra. Att dras med i andras känslomässiga draman, att inte tro att jag kan påverka. Att inte veta hur jag ska förhålla mig. Jag vet hur skönt det är att få dra på mig den blytunga koftan och tycka det är alla andras fel för att jag mår som jag mår – om alla andra bara kunde skärpa sig. 

Jag vet också hur det är att vara skild ifrån den jag är ämnad att vara. 

Det tog mig ett tag att smärtsamt inse att det var här jag hamnat, att det här var det jag omedvetet valt att acceptera, att detta också blev mitt fall. Jag hade accepterat ett liv som innehöll betydligt fler gråa dagar än ljusa. Jag visste inget annat, jag trodde heller inte att det fanns andra sätt. Jag hade inte ens tänkt tanken, det bara var som det var. Jag styrdes övervägande av rädslor och det var heller inte något jag var medveten om. Med andra ord gick jag på autopilot.

Men jag VET också idag skillnaden, hur det är att vara i kontakt med den jag är, att vara i kontakt med mina egna styrkor och förmågor och förstå hur jag kan använda mig av dem. Jag vet hur det känns att få frigöra sig från de sociala bojorna & börja leda mig själv inifrån min inre längtan & drömmar. Det är en enorm kraft i att veta att jag kan påverka min egna situation. Att den enda som står vägen för mig själv, är just mig själv. Det är en Frihet.

Det är en frihet att veta att mitt naturliga tillstånd är att känna medkänsla, tillfredsställelse, tacksamhet, glädje & kärlek. Allt annat är information till mig som jag också behöver ta ansvar för och göra något med.

Det finns också en självisk aspekt i detta, och jag kommer inte tystna, jag kommer fortsätta stå upp för det jag tror på. För jag VET att ska vi uppnå en mer tillåtande och kärleksfullare värld för oss själva, för våra barn och för kommande generationer så måste vi börja med oss själva. Det finns varken genvägar eller snabbfix lösningar för det, var och en av oss måste börja med oss själva.

Jag har upplevt förändringen i mig själv och vad jag kan bidra till min omgivning tack var det och jag har bevittnat skiften i andra människor och vad dessa människor har börjat skapa i sin omgivning. 

Utifrån min sanning så finns det två vägar att välja, antingen väljer vi att agera ur rädsla eller så väljer vi att agera ur kärlek. Inget av dessa val kommer utan att du också behöver offra något, gå igenom någon smärta. Oavsett vad du väljer kommer det kosta dig något, men jag har förstått nu att när jag väljer utifrån kärlek så är smärtan kortsiktig och utdelningen av välbefinnande bestående och det andra valet är smärtan långsiktig med små kickar av tillfälliga rus.

Vi behöver välja, och vi behöver göra det NU.

Anledningen till att världen ser ut som det gör idag beror på oss människor, inget annat, på det bagage vi bär med oss, allt sprunget ur en omedvetenhet, ur oläkta sår, ur ren och skär rädsla i grunden som sedan används mot andra människor. Jag säger det igen, det finns två vägar, det är två olika kraftkällor inom oss som styr vårt agerande och handlade framåt. Den ena är Rädsla & den andra är Kärlek.

Ur rädslan föds ilska, hat, missunnsamhet, girighet, maktbegär, fördömande, dömande. Rent fysiskt så kidnappas vårt sunda förnuft av rädslan, vår förmåga att tänka klart och det logiska tänkandet upphör att fungera. När vi blir rädda slår vår reptilhjärna till, amygdalan, ett uråldrigt larmsystem i vår fysiska konstruktion. Detta signalsystem är till för att hjälpa oss själva vid direkt fara om livet. Adrenalin och kortisol skickas ut i kroppen för att göra oss alerta och stridsberedda så att vi kan fly faran, eller angripa den. Vi blir reaktiva, instinktiva och inställda på att skydda oss. Vårt förnuft kopplas bort och vi blir inte längre mottagliga för kvaliteér som samarbete, kreativitet och flexibilitet. Denna process är supersnabb och reflexmässig, vilket gör att vi är oförmögna att agera utifrån ett medvetet val. Det säger sig självt, det finns inga genomtänkta, kloka eller logiska beslut och val fattade ur detta tillstånd. Det handlar enbart om att rädda sig själv. Och det är tyvärr så att allra flesta beslut fattas ur just detta tillstånd, ur rädslan.

Så har vi Kärlek, ur denna föds medmänsklighet, respekt, förståelse, ödmjukhet, vänlighet, tacksamhet, glädje, tillfredsställelse, harmoni. Med andra ord vårt grundtillstånd, för det är vad vi är från grunden – kärlek. Detta tillstånd är heller inget vi är tränad i att befinna oss i för vi är präglad i att vara i det motsatta, det är så vårt samhälle ser ut och det är även anledningen till att samhället fortsätter att utvecklas i den riktningen. Den karusell vi befinner oss i, de krav som kommer utifrån på den vi ska vara och det vi ska göra, gör att vi övervägande styrs av vår reptilhjärna. Rädslan att inte få tillhöra, att inte vara tillräcklig eller vad det nu än är vi är rädd för. Här behöver vi träna upp vår medvetna del av hjärnan, frontalloben, den del av hjärnan som hjälper oss att planera för framtiden och behärska våra impulser. Det är här vi får överblick, perspektiv på saker och ting. Medkänsla är en kvalitet som är beroende av att frontalloberna är väl integrerade. Denna del av hjärnan är också den som är mest stresskänslig. Men förmågan att känna medkänsla och stresstålighet kan tränas upp med tex meditation, vilket handlar om att skapa medvetenhet. 

Det är inget som kommer gratis till dig, utan du behöver träna upp den delen, på samma sätt som du går på gymmet och tränar dina muskler, så behöver vi träna upp vår medvetna del av hjärnan. Ju mer medveten du blir om dina inre reaktioner, desto hälsosammare val kan du göra för dig själv framåt. Då låter du inte amygdalan styra dig utan du väljer själv, utifrån det som är rätt för dig, du leder dig själv. Du får även möjligheten att testa sanningshalten i det du är rädd för, eller det du tror ska inträffa när du stannar upp innan du agerar ut.

Det är ju inte så lätt är den vanligaste kommentaren jag får höra. Nej, självklart är det inte lätt för då hade inte världen sett ut som den gör. Och då hade vi heller inte mått så dåligt som vi gör. Men någonstans behöver vi börja göra om och göra rätt och det vi faktiskt KAN påverka är oss själva. Att se till att vi agerar utifrån rätt kraftkälla, utifrån kärlek. Att våra val och beslut kommer inifrån ditt egna hjärta & inte ifrån rädsla. Att du här och NU stannar upp och granskar dig själv ärligt, hur jäkla ont det än kan göra.

Jag skickar med dig detta som kompass där Du kan börja: Ditt grundtillstånd är att känna medkänsla, tillfredsställde, tacksamhet, glädje & kärlek. Om du inte befinner dig i det tillståndet behöver du stanna upp och fråga dig själv vad är det som gör att du inte är i detta tillstånd. 

Vem, vad, eller vilken situation har fått dig att frångå ditt grundtillstånd och vad är anledningen till det? Vilka andra känslor triggas igång i dig och vad handlar dessa om egentligen? Vad är det du är rädd för och vad är det du går runt och tror om dig själv och det du tror ska inträffa?

Förutom din inre värld, dina känslor, tankar och handlingar så behöver vi även ge vårt fysiska rätt förutsättningar för att läka, för att att vi ska må så bra som möjligt. Vi behöver ge oss själv utrymme för återhämtning, vi behöver tillräckligt med sömn, vi behöver näring, mat som vi mår bra av, vi behöver röra på vår kropp, stärka vår kropp och vi behöver komma ut och andas frisk luft.

För att detta inte ska bli överväldigande så vill jag skicka med dig en sak som jag vill att du lägger till som en del av din kompass framåt. 

Det är att följa det som ger dig energi! 

Gör saker som ger dig energi, som gör dig glad, som gör att du mår bra och välj bort det som tar energi. Varje kväll när du går och lägger dig reflekterar du över dagen, skriver ned det som du gjort som du känt har gett dig energi och skriver ned det som varit som tagit energi. Fortsätt med detta dagligen så kommer det blir tydligt vad du behöver och vad du behöver släppa taget om.

2021 har för min del handlat om just detta, att försätta mig i rätt grundtillstånd och att medvetengöra det som försätter mig ur det tillståndet. Att ta ansvar för det jag kan påverka och det jag behöver för att vara i rätt tillstånd. 

Men även Att följa det som ger mig energi och välja bort det som tar energi.

Det här har inneburit avslut, nystarter & att stå i min kraft oavsett vad fan som händer runt omkring mig utifrån min viktigaste grundvärdering – Kärlek. Och att få bidra utifrån den källan.

Jag har fått fantastiska möjligheter tack vare detta arbete och som jag vet kommer skapa starka ringar för 2022.

Jag har haft så många möten som verkligen berört mig på djupet och som ytterligare stärker min tro i det jag delat i dessa reflektioner. Och jag kommer fortsätta längs denna väg, jag kommer inte tystna och jag kommer fortsätta hjälpa ännu fler människor att återkoppla med sig själva, att medvetengöra den De Är innanför kostymen.

För jag VET att när vi utgår från oss själva, autentiskt, då är vi i vårt grundtillstånd och det är då vi skapar goda ringar runt omkring oss. Det är Då vi kan bidra till en mer tillåtande och kärleksfullare värld.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Camilla Johansson
info@camillanj.com